• agrarisch natuurbeheer
 • agrarische bouwkunde
 • Bio-ethiek
 • economie
 • fijne groententeelt
 • groenvoederwinning
 • kleinveeteelt
 • KPA
 • landbouwadministratie
 • landbouwmachines
 • Landbouwteelten
 • meet en stuurtechnieken
 • melkvee&vleesveehouderij
 • Omgevingswetenschappen
 • Procestechnologie
 • seminaries
 • sociale en commerciele vaardigheden
 • varkenshouderij
 • Veeteelt
 • veevoederformulatie
 • Voedingsleer